Առողջ սնունդ

Բուսակերություն

Մսից և կենդանական ծագման այլ սննդատեսակներից հրաժարվողների թիվն աշխարհում օրըստօրե աճում է, ինչը սննդաբանների և լայն հասարակության շրջանում իրարամերժ …
Կարդալ ավելին

Հավելյալ քաշի կուտակման կանխարգելումը

Հայտնի է, որ մարմնի զանգվածի գործակիցը (ՄԶԳ-BMI) տարիքին համապատասխան մասայի դեպքում տատանվում է 18,5-24,9-ի սահմաններում: Օրգանիզմ էներգիայի մուտքի 1…
Կարդալ ավելին

Սննդային ալերգիաներ

Սննդային ալլերգիաները շատ տարածված են և ունեն բարձր անհատական յուրահատկություն: Այն կապված է օրգանիզմի կողմից որևէ սննդամթերքի անընկալունակության հետ …
Կարդալ ավելին

Սպիտակուցների հավելյալ օգտագործում

Սպիտակուցի հավելյալ քանակների ընդունումը հնարավոր է շատակերության և չբալանսավորված սննդի դեպքում։ Ընդհանրապես շատակերությամբ աչքի են ընկել փարավոնները…
Կարդալ ավելին

Սպիտակուցների նորմավորում

Սպիտակուցի նորմավորման հիմքում ընկած է ազոտային հաշվեկշռի պահպանումը, որն ի դեպ ինտեգրալ ցուցանիշ է ընդհանուր սպիտակուցային փոխանակության համար։ Ազոտա…
Կարդալ ավելին

Սպիտակուցների բալանսավորվածություն

Սպիտակուցի կառուցվածքային միավորը ամինաթթուներն են։ Բոլոր սպիտակուցները կառուցված են 20 ստանդարտ ամինաթթուների հիմնական հավաքածոփց։ Սակայն նրանք տարբե…
Կարդալ ավելին

Սպիտակուցների նշանակությունը

Սպիտակուցները կամ պրոտեինները (առաջացել է Proteus՝ առաջին բառից) սննդի կարնորագույն կառուցվածքային նշանակություն ունեցող տարրերից մեկն են։ Սպիտակուցնե…
Կարդալ ավելին

Էսենցիալ (անփոխարինելի) սպիտակուցներ

Հիստիդին - մտնում է հեմոգլոբինի կազմի մեջ, պակասի դեպքում իջնում է հեմոգլոբինի քանակը; հիստամինը, որն առաջանում է հիստիդինից, մեծ նշանակություն ունի ա…
Կարդալ ավելին

Սպիտակուցների անբավարարություն

Սպիտակուցների անբավարարությունն ազդում է համարյա բոլոր համակարգերի վրա, տեղի են ունենում հետևյալ փոփոխությունները. 1. առաջին հերթին տուժում է ֆերմենտ…
Կարդալ ավելին

Ածխաջրերի անբավարարություն

Ածխաջրերի անբավարարության դեպքում կարող է զարգանալ ալիմենտար հիպոգլիկեմիա, որը կոմպենսացվում է գլյուկոնեոգենեզի ակտիվացմամբ։ Անբավարարության ժամանակ օ…
Կարդալ ավելին

Գերչհագեցած ճարպաթթուներ

Գերչհագեցած ճարաաթթուներ (ԳՉՃԹ) - ունեն մի քանի կրկնակի կապեր և դասվում են էսենցյալ սննդանյութերի թվին։ Այս ճարպաթթուներից ավելի մեծ նշանակություն ու…
Կարդալ ավելին

Գերչհագեցած ճարպաթթուներ

Գերչհագեցած ճարաաթթուներ (ԳՉՃԹ) - ունեն մի քանի կրկնակի կապեր և դասվում են էսենցյալ սննդանյութերի թվին։ Այս ճարպաթթուներից ավելի մեծ նշանակություն ու…
Կարդալ ավելին