Սպիտակուցներ

Եթե պարբերաբար մարզվում եք՝ Ձեզ ավելի շատ սպիտակուց է հարկավոր. պարզենք՝ ինչպես ճիշտ կիրառել սպիտակուցային խառնուրդները

Արդյո՞ք Ձեզ անհրաժեշտ են սպիտակուցային խառնուրդներ: Ի՞նչ են դրանք պարունակում, և ինչին պետք է ուշադրություն դարձնել սպիտակուցային խառնուրդ ընտրելիս:  …
Կարդալ ավելին

Սպիտակուցների հավելյալ օգտագործում

Սպիտակուցի հավելյալ քանակների ընդունումը հնարավոր է շատակերության և չբալանսավորված սննդի դեպքում։ Ընդհանրապես շատակերությամբ աչքի են ընկել փարավոնները…
Կարդալ ավելին

Սպիտակուցների նորմավորում

Սպիտակուցի նորմավորման հիմքում ընկած է ազոտային հաշվեկշռի պահպանումը, որն ի դեպ ինտեգրալ ցուցանիշ է ընդհանուր սպիտակուցային փոխանակության համար։ Ազոտա…
Կարդալ ավելին

Սպիտակուցների նշանակությունը

Սպիտակուցները կամ պրոտեինները (առաջացել է Proteus՝ առաջին բառից) սննդի կարնորագույն կառուցվածքային նշանակություն ունեցող տարրերից մեկն են։ Սպիտակուցնե…
Կարդալ ավելին

Էսենցիալ (անփոխարինելի) սպիտակուցներ

Հիստիդին - մտնում է հեմոգլոբինի կազմի մեջ, պակասի դեպքում իջնում է հեմոգլոբինի քանակը; հիստամինը, որն առաջանում է հիստիդինից, մեծ նշանակություն ունի ա…
Կարդալ ավելին

Սպիտակուցների անբավարարություն

Սպիտակուցների անբավարարությունն ազդում է համարյա բոլոր համակարգերի վրա, տեղի են ունենում հետևյալ փոփոխությունները. 1. առաջին հերթին տուժում է ֆերմենտ…
Կարդալ ավելին

Սպիտակուցների բալանսավորվածություն

Սպիտակուցի կառուցվածքային միավորը ամինաթթուներն են։ Բոլոր սպիտակուցները կառուցված են 20 ստանդարտ ամինաթթուների հիմնական հավաքածոփց։ Սակայն նրանք տարբե…
Կարդալ ավելին