Սպիտակուցներ

Եթե պարբերաբար մարզվում եք՝ Ձեզ ավելի շատ սպիտակուց է հարկավոր. պարզենք՝ ինչպես ճիշտ կիրառել սպիտակուցային խառնուրդները

Արդյո՞ք Ձեզ անհրաժեշտ են սպիտակուցային խառնուրդներ: Ի՞նչ են դրանք պարունակում, և ինչին պետք է ուշադրություն դարձնել սպիտակուցային խառնուրդ ընտրելիս:  …
Կարդալ ավելին

Սպիտակուցների հավելյալ օգտագործում

Սպիտակուցի հավելյալ քանակների ընդունումը հնարավոր է շատակերության և չբալանսավորված սննդի դեպքում։ Ընդհանրապես շատակերությամբ աչքի են ընկել փարավոնները…
Կարդալ ավելին

Սպիտակուցների նորմավորում

Սպիտակուցի նորմավորման հիմքում ընկած է ազոտային հաշվեկշռի պահպանումը, որն ի դեպ ինտեգրալ ցուցանիշ է ընդհանուր սպիտակուցային փոխանակության համար։ Ազոտա…
Կարդալ ավելին

Սպիտակուցների բալանսավորվածություն

Սպիտակուցի կառուցվածքային միավորը ամինաթթուներն են։ Բոլոր սպիտակուցները կառուցված են 20 ստանդարտ ամինաթթուների հիմնական հավաքածոփց։ Սակայն նրանք տարբե…
Կարդալ ավելին

Սպիտակուցների նշանակությունը

Սպիտակուցները կամ պրոտեինները (առաջացել է Proteus՝ առաջին բառից) սննդի կարնորագույն կառուցվածքային նշանակություն ունեցող տարրերից մեկն են։ Սպիտակուցնե…
Կարդալ ավելին

Էսենցիալ (անփոխարինելի) սպիտակուցներ

Հիստիդին - մտնում է հեմոգլոբինի կազմի մեջ, պակասի դեպքում իջնում է հեմոգլոբինի քանակը; հիստամինը, որն առաջանում է հիստիդինից, մեծ նշանակություն ունի ա…
Կարդալ ավելին

Սպիտակուցների անբավարարություն

Սպիտակուցների անբավարարությունն ազդում է համարյա բոլոր համակարգերի վրա, տեղի են ունենում հետևյալ փոփոխությունները. 1. առաջին հերթին տուժում է ֆերմենտ…
Կարդալ ավելին