Ջուր

Ոչ մի օրգան-համակարգ չի կարող ճիշտ գործել, եթե Դուք բավարար քանակով ջուր չեք խմում

Մարդու օրգանզիմը միջինում 70%-ով բաղկացած է ջրից, ուստի զարմանալի չէ, որ ջուրն օրնանիզմին անհրաժեշտ է ամեն օր: Ոչ մի օրգան կամ համակարգ չի կարող ճիշտ …
Կարդալ ավելին

Քաղցա՞ծ եք, թե՞ ծարավ

Դուք իհարկե գիտեք սննդի և ջրի միջև տարբերությունը: Սակայն Ձեր ստամոքսի համար  այս տարանջատումն այնքան էլ հստակ չէ: Պատճառն այն է, որ ուղեղի միևնույն հ…
Կարդալ ավելին

Ջրի միներալիզացիա

Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել ջրի աղային կազմին, այսինքն միներալիզացիային։ Ջրում եղած աղերի մասին գաղափար են կազմում չոր մնացորդից ելնելով, որն …
Կարդալ ավելին

Ջրի նշանակությունը

Ջուրը բիոսֆերայի կարևորագույն էլեմենտներից մեկն է: Շրջակա միջավայրի բազմազան և բազմատեսակ գործոններից օրգանական աշխարհի համար ջուրն ունի հատուկ նշանակ…
Կարդալ ավելին

Ջրի միկրոէլեմենտները

Ջրում հայտնաբերված են շուրջ 65 միկրոէլեմենտներ։ Նրանց նշանակությունն օրգանիզմի համար պայմանավորված է նրանով, որ միկրոէլեմենտները մասնակցում են ոչ միայ…
Կարդալ ավելին

Ջրի միջոցով տարածվող հիվանդություններ

Որոշ դեպքերում, ինչպես ջրմուղու կազմակերպման, այնպես էլ նրա շահագործման ժամանակ սանիտարական կանոնների խախտումը կարող է բերել բնակավայրի սանիտարական ոչ…
Կարդալ ավելին

Բնական ջրի բաղադրիչները

Բնական ջրերի հիմնական քիմիական բաղադրիչներն են հանդիսանում Na-ը, Ca-ը, Mg-ը, K-ը և Fe-ը Քաղցրահամ ջրերում այս կարևոր իոնների պարունակությունը կազմում …
Կարդալ ավելին