Սուիցիդալ վարքի հոգեբանություն

Սուիցիդ ընտրող մարդկանց թիվը գերազանցում է բոլոր ցուցանիշները

Ամբողջ աշխարհում ամեն տարի ավելի քան 800 000 մարդ դիմում է ինքնասպանության, հաղորդում է Fox News պարբերականը: Սա նշանակում է, որ ամեն 40 վայրկյանը մեկ…
Կարդալ ավելին

Ինքնասպանության իրագործման ձևերը

Սուիցիդոլոգիայում կարևորվում է ինքնասպանության իրագործման ձևը: Համաշխարհային առողջապահական կազմակերպությունը նշում է ինքնասպանության 83 տարբերակներ, …
Կարդալ ավելին

Սուիցիդալ ռիսկ

Սուիցիդալ ռիսկը մեծ է հետևյալ դեպքերում. -եթե նախկինում կատարել է սուիցիդալ փորձ -դիմակավորված կամ ուղղակի սուիցիդալ սպառնալիքի առկայություն -եթե ը…
Կարդալ ավելին

Ինքնասպանության պատճառ, պայման և առիթ

Ինքնասպանության հոգեբանական վերլուծությունն ամբողջական դարձնելու համար անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաև երևույթն առաջացնող պատճառների ուսումնասիրությանն ու…
Կարդալ ավելին

Սուիցիդ և սուիցիդալ վարք

Սուիցիդը գիտակցված կամ իմպուլսիվ ձևով անձի կողմից իրականացվող գործողություն է, որը հանգեցնում է մահվան: Է.Շնեյդմանը ինքնասպանությունը սահմանում է որպ…
Կարդալ ավելին

Ինքնասպանների երկտողերի հոգեբանական մեկնաբանությունը

"Ոչ մի մարդ չի կարող տանել այս տանջանքները, որը ես եմ տանում այս վերջիս երեք տարիների ընթացքում: Սյլևս ի վիճակի չեմ: Հեռանում եմ...": "Մայրիկ քո "օգն…
Կարդալ ավելին

Ինքնասպանության անձնային գործոնները

Անձնային գործոնները տարատեսակ են: Դրանց թվին կարելի է դասել թերարժեքության բարդույթը, օտարվածությունը, հուսալքությունը, բնավորության շիզոիդ շեշտվածութ…
Կարդալ ավելին

Սուիցիդի կանխարգելման ուղիները

Սուիցիդի փորձերը դարձել են շեղվող վարքի այն տարատեսակներից մեկը, որին  մարդը դիմում է ճգնաժամային կամ ծայրահեղ վիճակում, այլ կերպ ասած՝ սոցիալ-հոգեբան…
Կարդալ ավելին

Սուիցիդի հոգեբանական պատճառները

Փիլիսոփայության և հոգեբանության համար ինքնասպանության հարցը երբեք երկրորդական չի եղել, քանի որ վերջինիս լուծումից է կախված այնպիսի կարևորագույն հարցեր…
Կարդալ ավելին

Ինքնասպանության հիմնահարցի պատմական ակնարկ

Ինքնասպանությունը` սուիցիդ/տերմինը ծագել է լատիներեն sui - ինքն իրեն և caedare - սպանել բառերից/, իբրև երևույթ, իբրև անձի ինքնարտահայտման ձև, վարքային…
Կարդալ ավելին

Ինքնասպանությունը և անչափահասները

Քանի որ այսօր մեծ խնդիր է անչափահասների ինքնասպանությունը, ոաումնասիրողները փորձել են պարզել այդ տարիքային շրջանում սուիցիդալ վարքի հիմքում ընկած պատճ…
Կարդալ ավելին

Սուիցիդալ փորձ և հետսուիցիդալ շրջան

Ինչպես յուրաքանչուր վարքի տեսակ, այնպես էլ սուիցիդալ վարքն ունի իր ներքին և արտաքին ձևերը: Ներքին ձևերն իրենց մեջ ներառում են սուիցիդալ մտքերը, պատկեր…
Կարդալ ավելին