Հոգեբանի աշխատանքը

Դիմադրություն

Դիմադրությունը այցելուի պաշտպանական հակազդումների ամբողջությունն է, թերապևտիկ գործընթացի նկատմամբ գիտակցված կամ անգիտակցական խոչընդոտների ստեղծումը։ Փ…
Կարդալ ավելին

Հոգեբանի մասնագիտագիրը

Մասնագիտական պիտանիության առումով կոնսուլտանտի անձին ներկայացվող առաջին պահանջը բարոյաէթիկական պոտենցիալ ունենալն է։ Թերապեաիկ տեխնիկաներին և տեսութ…
Կարդալ ավելին

Դիրքեր և հեռավորություն կոնսուլտացիայի ժամանակ

Ռապորտի վրա ազդող կարևոր գործոններից են սենյակի ֆիզիկական պայմանները, հատկապես կոնսուլտանտի և այցելուի տեղաբաշխումը և նրանց միջև եղած ֆիզիկական հեռավո…
Կարդալ ավելին

Ռեֆլեքսիա

Զգացումների անդրադարձումը թերապևտիկ կարևորագույն տեխնիկաներից է և լայնորեն կիրառվում է տարբեր ուղղությունների ներկայացուցիչների կողմից։   Ռեֆլեքսիայ…
Կարդալ ավելին

Հոգեբանի կերպարը

Կոնսուլտատիվ հոգեբանության մեջ կոնսուլտանտ- այցելու  փոխհարաբերությունների տեխնիկաներ եռանկյան մեջ համեմատաբար ավելի լավ են ուսումնասիրված այցելուն (ն…
Կարդալ ավելին

Սեանսի ամփոփում

Կարևոր է, որ յուրաքանչյուր սեանս ավարտվի որոշակի կերպով, այսինքն՝ այցելուի մոտ որոշակիության և ավարտվածության զգացում առաջանա։ Ժամանակի սահմանափակութ…
Կարդալ ավելին

Հոգեբանի թերապևտիկ հիմնական տեխնիկաները

Ղեկավարման տեխննիկա Թերապևտիկ գործրնթացում ղեկավարում ասելով նկատի ունեն այն, թե կոնսուլտանտն ինչ չափով է ուղղորդում այցելուի մտքերն ու գործողությու…
Կարդալ ավելին

Զրույցի թեմաներ

Հոգեբանական հետազոտության ավանդական մեթոդներից մեկը զրույցն է որը սովորաբար մտնում է կոնկրետ ուսումնասիրության նպատակով ստեղծվող մեթոդիկաների մեջ։ Հոգ…
Կարդալ ավելին