Հաճախ տրվող հարցեր

Ուշադրություն գրավել՝ վնասելով սեփական մարմինը և առողջությունը. աուտոագրեսիա

Երեխաներն առավել հակված են էմոցիոնալ ցնցումների, նրանք սովորաբար անկայուն են հոգեկան տեսանկյունից, կարող են տարօրինակ  պատասխան տալ կատարվող իրադարձու…
Կարդալ ավելին

Ինչո՞վ է պայմանավորված բացասական վերաբրմունքը հոգեբանի նկատմամբ

Ցավոք, բայց  այս ամենը վերաբերում է հասարկության միայն որոշ շերտերին, քանզի մեր հասարկության որոշ մասը դեռ հոգեբանների և հոգեբանության մասին սահամանափ…
Կարդալ ավելին

Ո՞վ է հոգեբանը

Հոգեբանը մասնագետ է, որը զբաղվում է մարդկային անձի հետազոտությամբ և դասակարգմամբ, միջանձնային հարաբերությունների ուսումնասիրմամբ և անձի վարքը ուղղելով…
Կարդալ ավելին

Քա՞նի անգամ է հարկավոր այցելել հոգեբանին

Դա կախված է կոնկրետ այն խնդրից, որն ունի այցելուն: Որոշ դեպքերում խնդիրը հնարավոր է լուծել ընդամենը 1-2 այցի ընթացքում, որոշ դեպքերում էլ պահանջվում է…
Կարդալ ավելին

Ի՞նչ է հոգեբանությունը

Հոգեբանությունը գիտություն է, որը ուսումնասիրում է հոգեկան գործունեությունը, մարդու հոգեկան բնույթին վերաբերվող գործընթացները և համաչափությունները: Հո…
Կարդալ ավելին

Ի՞նչ է հոգեբանական օգնությունը

Հոգեբանական օգնության առաջնային նպատակն է այցելուի հոգեբանական կարգավիճակի, հոգեբանական առանձնահատկությունների և տարբեր իրավիճակներում նրա պահվածքի վե…
Կարդալ ավելին

Ի՞նչու ենք մենք քնում

Չղջիկներին, թռչուններին, կրիաներին և մարդկանց միավորում է գոնե մեկ բան՝ նրանք բոլորը քնում են: Փաստացի, մարդը իր կյանքի մեկ երրորդը ծախսում է քնի վրա,…
Կարդալ ավելին

Ի՞նչ է տեղի ունենում հոգեթերապիայի ժամանակ

Ի՞նչ է տեղի ունենում հոգեթերապիայի ժամանակ: Ի՞նչ պետք է անել, խոսել, և ինչու՞ է դա աշխատում: Հաճախ այս հարցերին պատասխան չի տրվում, ինչն էլ բազմազան կ…
Կարդալ ավելին

Ինչու՞ են ինքնասպանություն գործում

Թեև յուրաքանչյուր ինքնասպանություն բազմաբովանդակ երևույթ է և ունի իր կենսաբանական, կենսաքիմիական, փիլիսոփայական, միջանձնային, մշակութային, սոցիոլոգիակ…
Կարդալ ավելին

Ինչ՞ է տալիս հոգեբանի խորհրդատվությունը

Դիմելով արհեստավարժ հոգեբանի խորհրդատվությանը, մենք կարող ենք ստանալ անկախ մասնագետի որակավորված օգնություն, ով չի հանդիսանում շահագրգիռ կողմ և կարող …
Կարդալ ավելին

Ինչպես ինքնավստահություն ձեռք բերել

Ինքնավստահությունը բոլոր ժամանակներում էլ համարվել  և համարվում է հաջողության, լիդերության ցուցանիշը: Մեր դարը այդ հարցում բացառություն չի կազմում: Ին…
Կարդալ ավելին

Ե՞րբ է անհրաժեշտ հոգեբանը

Հոգեբանը կարող է անհրաժեշտ լինել կամայական մարդու, անկախ սեռից, տարիքից, ընտանեկան և սոցիալական վիճակից: Գոյություն ունեն հոգեբանին դիմելու երկու հիմն…
Կարդալ ավելին