Հոգեթերապիա

Հոգեբանի թերապևտիկ տեխնիկաները

Ղեկավարման տեխննիկա  Թերապևտիկ գործրնթացում ղեկավարում ասելով նկատի ունեն այն, թե կոնսուլտանտն ինչ չափով է ուղղորդում այցելուի մտքերն ու գործողությո…
Կարդալ ավելին

Գեշտալտ հոգեբանություն

Գեշտալտ հոգեբանությունը ծագել է 1912թ.-ին: Գեշտալտ նշանակում է ՛՛ձև՛՛, "պատկեր", "համակարգ": Գեշտալտ հոգեբանության հինադիրն է Մարքս Վեթհայմերը, հետագա…
Կարդալ ավելին

Պրոֆեսիոնալ հոգեբանական օգնություն

Առօրյա կյանքում այս կամ այն դժվարություններն ունեցող անձինք ինքնաբերաբար դիմում են իրենց հարազատներին, մտերիմներին ու ծանոթներին՝ նրանց հետ կիսելով իր…
Կարդալ ավելին

Հոգեբանական զրույց

Հոգեբանական հետազոտության ավանդական մեթոդներից մեկը զրույցն է:  Այն մարդկանց առօրյա զրույցներից տարբերվում է հետազոտական նպատակի հստակ զիտակցմամբ և հե…
Կարդալ ավելին

Տագնապային այցելուն և նրա հետ տարվող աշխատանքները

Տագնապայնությունը շատ տարածված է ինչպես նորմալ հոգեդինամիկայում, այնպես էլ հոգեախտաբանության մեջ։ Տագնապի հակազդումը նման է վախի հակազդմանը, բայց ունի…
Կարդալ ավելին

Թերապիայի արդյունավետության նախապայմանները

Թերապետիկ գործընթացն իրենից ներկայացնում է սովորաբար մեկ ժամ տևող հանդիպումների շարք։ Անկախ հանդիպումների քանակից (թեկուզ ընդամենը մեկ հանդիպում լինի)…
Կարդալ ավելին

Հումանիստական հոգեբանություն

Հումանիստական տեսությունը հոգեբանության ուղղություններից մեկն է, որն առաջին հերթին կենտրոնանում է մարդկանց մտածողության իմաստային, համակարգային ուսում…
Կարդալ ավելին

Հոգեբանի անձը

 Թերապևտի աշխատանքի գործիքը նրա կողմից գործադրվող ազդեցության մեթոդներն են (դասական օրինակը բուժական հիպնոսն է), երկրորդ դեպքում դրանց փոխարինում է թե…
Կարդալ ավելին