Ինտենսիվ թերապիա

«ԻՆՏԵԳՐՈԹԵՐԱՊԻԱ»-ն որպես Արևմտյան (ակադեմիական) և Արևելյան (ավանդական) բժշկությունների հատման խաչմերուկ

«ԻՆՏԵԳՐՈԹԵՐԱՊԻԱ» նորագույն, կոնսերվատիվ մոտեցմամբ բժշկական ուղվածությունն իր մեջ ամփոփում է հիմնադիր բժշկության՝ Արևելյան ավանդական և Արևմ…
Կարդալ ավելին

Ինֆուզիոն թերապիայի առանձնահատկությունները շտապ կարգով կատարվող վիրահատությունների ժամանակ

Ինֆուզիոն թերապիայի առանձնահատկությունները շտապ կարգով կատարվող վիրահատությունների ժամանակ Հիպովոլեմիայի արագ և արդյունավետ շտկումը հանդիսանում է մեծ…
Կարդալ ավելին

Անհետաձգելի բուժօգնության մասնագիտացված անձնակազմի գործունեության վերլուծությունը

Անհետաձգելի բուժօգնության մասնագիտացված անձնակազմի գործունեության վերլուծությունը Անհետաձգելի բուժօգնությունը հանդիսանում է կրիտիկական վիճակների բժշկ…
Կարդալ ավելին

Հիպերնատրեմիայի շտկման արդյունավետությունն ինֆուզիոն թերապիայի շրջանակներում

Հիպերնատրեմիայի շտկման արդյունավետությունն ինֆուզիոն թերապիայի շրջանակներում Հիպերնատրեմիայի (երբ նատրիումի խտությունը պլազմայում գերազանցում է 145 մ…
Կարդալ ավելին

Արձանագրային բուժումը ծանր վնասվածքներով հիվանդների վարման նախահիվանդանոցային փուլում

Արձանագրային բուժումը ծանր վնասվածքներով հիվանդների վարման նախահիվանդանոցային փուլում Տեղափոխման խնդիրը հանդիսանում է նախա­հի­վան­դանոցային փուլում ծ…
Կարդալ ավելին

Տիբանտինային մոնոթերապիան նեյրոպաթիկ ցավային համախտանիշի բուժման ժամանակ

Տիբանտինային մոնոթերապիան նեյրոպաթիկ ցավային համախտանիշի բուժման ժամանակ Ժամանակակից բժշկության մեջ նեյրոպաթիկ ցա­վային համախտանիշի (ՆՑՀ) բուժումը հա…
Կարդալ ավելին

Նատրիումի քլորիդի հիպերտոնիկ լուծույթի և մանիտոլի կիրառման արդյունավետությունն օսմոթերապիայի շրջանակներում

Նատրիումի քլորիդի հիպերտոնիկ լուծույթի և մանիտոլի կիրառման արդյունավետությունն օսմոթերապիայի շրջանակներումԳանգուղեղային վնասվածքների (ԳՈւՎ) և հեմո­ռագ…
Կարդալ ավելին

Ինֆուզիոն թերապիայի առանձնահատկույթունները հետվիրահատական շրջանում

Ինֆուզիոն թերապիայի առանձնահատկույթունները հետվիրահատական շրջանում Ժամանակակից գրականության մեջ ինֆուզիոն թերապիայի խնդիրները վերանայվել են և ստացել …
Կարդալ ավելին

Ուսուցման սիմուլյացիոն մեթոդներ ներդրման անհրաժեշտությունն անհետաձգելի բուժօգնության ուսուցման շրջանակներում

Ուսուցման սիմուլյացիոն մեթոդներ ներդրման անհրաժեշտությունն անհետաձգելի բուժօգնության ուսուցման շրջանակներում Բժշկական գործունեության մեջ անհետաձգելի …
Կարդալ ավելին

Գլյուկոկորտիկոիդների կիրառումը սուր արմատիկային համախտանիշի բուժման ժամանակ

Գլյուկոկորտիկոիդների կիրառումը սուր արմատիկային համախտանիշի բուժման ժամանակ Կյանքի ժամանակակից պահանջները և աշխա­տան­քային պայմանները պարտադրում են ա…
Կարդալ ավելին

Սթրեսորային հիպերգլիկեմիայի շտկման նպատակահարմարությունն ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում

Սթրեսորային հիպերգլիկեմիայի շտկման նպատակահարմարությունն ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում Ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի (ԻԹԲ) հիվանդների շուրջ 50%-ի…
Կարդալ ավելին

Համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշի չափանիշների կանխատեսումային արժեքը վնասվածքների ժամանակ

Համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշի չափանիշների կանխատեսումային արժեքը վնասվածքների ժամանակ Համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշն (…
Կարդալ ավելին