Նյարդաբանություն

Ողնաշարի գոտկասրբանային հատվածի ներվիրահատական բարդությունները

Ողնաշարի գոտկասրբանային հատվածի միջողնային աճառների վիրահատական բուժման ներվիրահատական բարդությունների հարցիշուրջ Բանալի բառեր. լիկվորեա, միջողնային…
Կարդալ ավելին

Սաղմնային պրոտեոգլիկանները և նեյրոդեգեներատիվ ախտաբանությունը

Սաղմնային պրոտեոգլիկանները և նեյրոդեգեներատիվ ախտաբանությունը Վերջին տասնամյակների ընթացքում զգալիորեն շատացել են նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների …
Կարդալ ավելին

Գոտկասրբանային հատվածի բազմակի միջողնային ճողվածքներ. Վիրաբուժական ռազմավարությունը

Ողնաշարի գոտկասրբանային հատվածի բազմակի միջողնային ճողվածքներ. վիրաբուժական ռազմավարությունը Բանալի բառեր: բազմակի միջողնային աճառների ճողվածքներ, վի…
Կարդալ ավելին

Տարբեր գենեզի դիսցիրկուլյատոր էնցեֆալոպաթիաների գնահատումը Վեքսլերի մոդիֆիկացված թեստի միջոցով

Տարբեր գենեզի դիսցիրկուլյատոր էնցեֆալոպաթիաների կոգնիտիվ խանգարումների դինամիկ գնահատումը Վեքսլերի մոդիֆիկացված թեստի միջոցով Բանալի բառեր. դիսցիրկու…
Կարդալ ավելին

Գոտկա-սրբանային ցավեր

Գոտկա-սրբանային ցավեր. հիվանդության պատմության և նյարդաբանական քննության դերը ճշգրիտ ախտորոշման կայացման մեջ (գրականության ակնարկ) Բանալի բառեր. գոտկ…
Կարդալ ավելին