Doctors.am

Ինտենսիվ թերապիա

Կենսունակ սրտամկանի ախտորոշման որոշ ոչ ինվազիվ մեթոդների կիրառման օգտակարությունը

Կենսունակ սրտամկանի ախտորոշման որոշ ոչ ինվազիվ մեթոդների կիրառման օգտակարությունը Կենսունակ սրտամկանի ախտորոշման անհրաժեշտությունը հատկապես կարևորվու…
Կարդալ ավելին

Ժամանակակից կոլոիդ լուծույթներ (գրականության տեսություն)

Ժամանակակից կոլոիդ լուծույթներ (գրականության տեսություն) Ներածություն: Բազմաթիվ կրիտիկական վիճակների (սուր արյունահոսություն, սեպսիս, սեպտիկ շոկ, այրվ…
Կարդալ ավելին

Իմունաթերապիան համակարգային բորբոքային ռեակցիայի բուժման շրջանականերում

Իմունաթերապիան համակարգային բորբոքային ռեակցիայի բուժման շրջանականերում Ներկայումս առանձնակի մեծ տեղ է տրվում համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախ…
Կարդալ ավելին

Իմուն համակարգի դերը համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշի զարգացման ժամանակ

Իմուն համակարգի դերը համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշի զարգացման ժամանակ Այսօր խիստ աճել է հետաքրքրությունը ցիտոկինների նկատմամբ, քանի որ…
Կարդալ ավելին