Հոգեկան և վարքի խանգարումներ

Վարքի խանգարման առանձնահատկությունները մտավոր և ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող երեխաների մոտ

Դեռևս Դեմոկրիտը, Հիպոկրատն (մ.թ.ա.460-377 թթ.) իրենց աշխատություններում նշել են շրջակա միջավայրի, կլիմայի ազդեցությունը մարդու վարքի վրա: Դեմոկրիտն առ…
Կարդալ ավելին

Դիսմորֆոֆոբիան օբսեսիվ կոմպուլսիվ խանգարումների շրջանակում

Դիսմորֆոֆոբիան օբսեսիվ կոմպուլսիվ խանգարումների շրջանակում Օբսեսիվկոմպուլսիվ և դիսմորֆոֆոբիկ խանգարումների փոխհարաբերության և պատճառահետևանքային կապե…
Կարդալ ավելին

Հոգեբուժության զարգացումը Հայաստանում հնագույն ժամանակներից մինչև Խորհրդային Հայաստանի կազմավորումը

Հոգեբուժության զարգացումը Հայաստանում հնագույն ժամանակներից մինչև Խորհրդային Հայաստանի կազմավորումը Թեև հոգեբուժական գիտական միտքը Հայաստանում բյուրե…
Կարդալ ավելին

Մեթադոնային փոխարինող բուժումն արդեն Հայաստանում

Մեթադոնային փոխարինող բուժումն արդեն Հայաստանում Պատմական ակնարկ: Մեթադոնի ցավազրկող ազդեցությունը հայտնաբերել են գերմանացի գիտնականներ Բոկմյուլը և Է…
Կարդալ ավելին

Հոգեբուժության զարգացումը Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումից ի վեր

Հոգեբուժության զարգացումը Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումից ի վեր 1921 թ. նոյեմբերի 16ին Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության Ժո…
Կարդալ ավելին

Հոգեբուժական ծառայության պատմությունը Արցախում

Հոգեբուժական ծառայության պատմությունը Արցախում Ինչպես ԽՍՀՄ բոլոր հանրապետություններում, այնպես էլ Հայաստանում հոգեբուժական հիմնարկները և ծառայություն…
Կարդալ ավելին

Ինչ է վախը

Վախը կենսաբանական նշանակություն ունի, քանի որ պահպանում է վտանգներից։ Հոգեբանական աշխատանքում հանդիպում են վախի երկու դեպքեր՝ նորմալ և աննոմալ, որը սո…
Կարդալ ավելին

Նյարդային հիվանդությունների տեսակները

Նյարդային հիվանդությունները բաժանվում են երկու խմբի՝ փսիխոզներ և նևրոզներ։ Փսիխոզները ժառանգաբար են փոխանցվում, իսկ նևրոզները ձեռքբերովի են։ Նյարդայ…
Կարդալ ավելին

Վախի տարիքային դինամիկան

Տարբեր քաղաքակրթություններում երեխաները զարգացման ընթացքում ապրում են մի շարք ընդհանուր վախեր` նախադպրոցական տարիքում մորից բաժանվելու, մթության և կեն…
Կարդալ ավելին

Շիզոֆրենիա

Շիզոֆրենիան (հուն. schisis-ճեղքում, մասնատում, և phren-խելք, բանականություն, հոգեկան ճեղքվածություն, անձի երկատվածություն) խրոնիկական հիվանդություն է,…
Կարդալ ավելին

Սերը որպես հիվանդություն

Ավստրիացի գիտնականները բազմաթիվ հետազոտություններից հետո եկել են այն եզրակացությանը, որ սերը հոգեկան հիվանդություն է: Ուսումնասիրելով սիրող մարդկանց ո…
Կարդալ ավելին

Վախերի դասակարգումը

Գոյություն ունեն վախերի բազմաթիվ դասակարգումներ: Ամենաընդհանուր ձևով վախերը կարելի է բաժանել իրավիճակային և անձային վախերի: Իրավիճակային վախը առաջանու…
Կարդալ ավելին