Մայր և մանուկ

Հավելյալ սնուցում

Հավելյալ սնուցման բնորոշումը: Կյանքի առաջին ամիսների ընթացքում բացառապես կրծքով կերակրելը լիովին բավարարում է երեխայի հեղուկի, էներգիայի և սնուցողակա…
Կարդալ ավելին

Կրծքի և վաղ հասակի երեխաների սնուցման համապարփակ ռազմավարություն

Երեխայի սնուցման վիճակի, աճի, զարգացման, առողջության և կենսունակության վրա սնուցման գործելակերպի ունեցած ազդեցության կարևորությունն ընդգծելու համար 20…
Կարդալ ավելին

Կրծքի և վաղ հասակի երեխաների սնուցումը

Վաղ մանկական հասակը երեխայի աճի, զարգացման, առողջության և վարքագծի ձևավորման ամենավճռորոշ շրջանն է։ Հենց այս ժամանակահատվածում է առավել կարևոր երեխայի…
Կարդալ ավելին

Մանկական կաթնախառնուրդներ

Արհեստական (փոխարինող) սնուցման տարբերակներն են - գործարանային պատրաստման հարմարեցված կաթնախառնուրդ (ֆորմուլա) - տնային պատրաստման կաթնախառնուրդ, պա…
Կարդալ ավելին

Չհարմարեցված (ոչ ադապտացված) կաթնախառնուրդներ

Երբեմն հարմարեցված կաթնախառնուրդների անմատչելիության պատճառով ծնողները մանկան արհեստական սնուցման նպատակով օգտագործում են չհարմարեցված կաթնախառնուրդնե…
Կարդալ ավելին

Հատուկ կաթնախառնուրդներ

Հատուկ կարիքներ ունեցող, օրինակ նյութափոխանակության ժառանգական խանգարումներ ունեցող երեխաների համար ստեղծված են հատուկ կաթնախառնուրդներ: Դրանք պիտակավ…
Կարդալ ավելին

Կաթնախառնուրդի քանակի հաշվարկումը

Երեխային տրվող կաթնախառնուրդի օրական ծավալը հաշվարկվում է ծավալային և կալորիական եղանակներով: Ծավալային հաշվարկը կատարվում է տարբեր միջոցներով, որոնցի…
Կարդալ ավելին

Կրծքով սնուցումը լրացնելու կամ բացառելու բժշկական ցուցումներ

Գրեթե բոլոր մայրերը կարող են բարեհաջող կրծքով կերակրել: Սակայն քիչ քանակությամբ իրավիճակներում բժշկական ցուցումներ կան կրծքով սնուցումը լրացնելու կամ …
Կարդալ ավելին

Կրծքով սնուցումը լրացնելու կամ բացառելու բժշկական ցուցումներ

Գրեթե բոլոր մայրերը կարող են բարեհաջող կրծքով կերակրել: Սակայն քիչ քանակությամբ իրավիճակներում բժշկական ցուցումներ կան կրծքով սնուցումը լրացնելու կամ …
Կարդալ ավելին

Կրծքի և վաղ հասակի երեխաների սնուցման համապարփակ ռազմավարություն

Երեխայի սնուցման վիճակի, աճի, զարգացման, առողջության և կենսունակության վրա սնուցման գործելակերպի ունեցած ազդեցության կարևորությունն ընդգծելու համար 20…
Կարդալ ավելին

Կրծքի և վաղ հասակի երեխաների սնուցումը

Վաղ մանկական հասակը երեխայի աճի, զարգացման, առողջության և վարքագծի ձևավորման ամենավճռորոշ շրջանն է։ Հենց այս ժամանակահատվածում է առավել կարևոր երեխայի…
Կարդալ ավելին

Կրծքի և վաղ հասակի երեխաների սնուցման համապարփակ ռազմավարություն

Երեխայի սնուցման վիճակի, աճի, զարգացման, առողջության և կենսունակության վրա սնուցման գործելակերպի ունեցած ազդեցության կարևորությունն ընդգծելու համար 20…
Կարդալ ավելին