Հղիությունը շաբաթներով

Հղիության 40-րդ շաբաթ

Արգանդի հատակը այս շաբաթում գտնվում է այնպիսի բարձրության վրա , ինչպես մեկ ամիս առաջ էր թրաձև ելունի և պորտի միջև ցայլքից 30-32 սմ բարձր: Հղին իրեն ավ…
Կարդալ ավելին

Հղիության 28-րդ շաբաթ

Անհրաժեշտ է այցելել բժշկին: Այս շաբաթում անհրաժեշտ էհանձնել մի շարք անալիզներ, այդ թվում որոշել երկաթի քանակը արյան մեջ հանդուրժողականությունը գլյուկո…
Կարդալ ավելին

Հղիության 23-րդ շաբաթ

Հղիության երկրորդ կեսում հղին կարող է ունենալ կծկանքներ, որոնք ըստ հեղինակի կոչվում են Բրեքստոն-Հիքսի կծկանքներ. Դրսևորվում են արգանդի հանկարծակի պնդա…
Կարդալ ավելին

Հղիության 39-րդ շաբաթ

Հղիության վերջին շաբաթներին օրգանիզմում, հատկապես նեյրո-հումորալ համակարգում կատարվում են նշանակալի փոփոխություններ: Բարձրանում է էստրոգենային հորմոնն…
Կարդալ ավելին

Հղիության 7-րդ շաբաթ

Պտղաձուն ամուր կպած է արգանդի պատին: Արգանդը սովորաբար թուլացած է: Եվս մեկ փոփոխություն. Արգանդի վզիկում գտնվող լորձը դառնում է խիտ, ձևավորվում է լորձ…
Կարդալ ավելին

Հղիության 18-րդ շաբաթ

Առաջնահղիների մոտ 17-18-րդ շաբաթը առավել հետաքրքրական ժամանակ է: Այդ շրջանում կինը սկսում է զգալ պտղի շարժումները` որպես պտղի խաղ: Սովորաբար կրկնահղին…
Կարդալ ավելին

Հղիության 34-րդ շաբաթ

Օրվա մեջ հնարավոր է Բրեքստոն-Հիքսի կծկանքների առաջացումը: Դրանք կծկանքանման ցավային զգացողություններ են, որոնք առաջանում են արգանդի վերին մասում, այնո…
Կարդալ ավելին

Հղիության 2-րդ շաբաթ

Երբեմն կինը զգում է, որ ինքը հղի է: Խիստ ավելանում է պրոգեստերոնի քանակը և սկսում է արտադրվել խորիոնային հորմոն, որոնք ապահովում են հղիության նորմալ ը…
Կարդալ ավելին

Հղիության 13-րդ շաբաթ

Արգանդը մեծանում է մինչև 10 սմ լայնությամբ: Նրա համար կոնքազդրային շրջանը դառնում է նեղ, և այն սկսում է բարձրանալ դեպի որովայնի խոռոչ: Օգտվելով գերձայ…
Կարդալ ավելին

Հղիության 29-րդ շաբաթ

Այս շրջանում կրծքագեղձորից արտազատվում է կաթնախեժ կամ >: Դա կպչուն, ջրային հեղուկ է, որը պետք է դառնա երեխայի առաջին սնունդը ծնվելուց անմիջապես հետո: …
Կարդալ ավելին

Հղիության 24-րդ շաբաթ

Հղիության նորմալ ընթացքի կարևոր ցուցանիշներից է արգանդի հատակի բարձրությունը, որը սկսած հղիության 24-րդ շաբաթից համապատասխանելու է շաբաթների թվին, օրի…
Կարդալ ավելին

Հղիության 25-րդ շաբաթ

Արգանդը մեծացել է այնքան, որ արդեն ճնշում է ստոծանուն, ենթակողային շրջանի, ստամոքսի վրա: Այս բոլոր գործոնները պրոգեստերոնի ազդեցության հետ մեկտեղ, որը…
Կարդալ ավելին