Գիտական հոդվածներ

Սաղմնային պրոտեոգլիկանները և նեյրոդեգեներատիվ ախտաբանությունը

Սաղմնային պրոտեոգլիկանները և նեյրոդեգեներատիվ ախտաբանությունը Վերջին տասնամյակների ընթացքում զգալիորեն շատացել են նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների …
Կարդալ ավելին

Ողնաշարի գոտկասրբանային հատվածի ներվիրահատական բարդությունները

Ողնաշարի գոտկասրբանային հատվածի միջողնային աճառների վիրահատական բուժման ներվիրահատական բարդությունների հարցիշուրջ Բանալի բառեր. լիկվորեա, միջողնային…
Կարդալ ավելին

Անպտղություն

ԱնպտղությունԺամանակը անցնում է, իսկ սարսափելի ախտորոշումը դեռ նահանջում, որը կարծես թե դատավճիռ լինի: Սովորության համաձայն՝ կինը այցելում է բազմաթիվ բ…
Կարդալ ավելին

Գոտկա-սրբանային ցավեր

Գոտկա-սրբանային ցավեր. հիվանդության պատմության և նյարդաբանական քննության դերը ճշգրիտ ախտորոշման կայացման մեջ (գրականության ակնարկ) Բանալի բառեր. գոտկ…
Կարդալ ավելին

Տարբեր գենեզի դիսցիրկուլյատոր էնցեֆալոպաթիաների գնահատումը Վեքսլերի մոդիֆիկացված թեստի միջոցով

Տարբեր գենեզի դիսցիրկուլյատոր էնցեֆալոպաթիաների կոգնիտիվ խանգարումների դինամիկ գնահատումը Վեքսլերի մոդիֆիկացված թեստի միջոցով Բանալի բառեր. դիսցիրկու…
Կարդալ ավելին

Զորքերում համաճարակային իրավիճակի օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները

Զորքերում համաճարակային իրավիճակի օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները Բանալի բառեր. համաճարակային իրավիճակ, զորքեր, ինֆեկցիոն հիվանդություն…
Կարդալ ավելին

ՀՀ զորակոչիկների իմունականխարգելիչ միջոցառումների մասին

ՀՀ զորակոչիկների, նորակոչիկների և 3 ամիս ծառայածների հակահամաճարակային ապահովման նպատակով իմունականխարգելիչ միջոցառումների մասին Գրականության տվյալնե…
Կարդալ ավելին

Տուբերկուլոզն այսօր

Օֆլոքսացինի շարքի դեղեր, կապրեոմիցին, ՊԱՍԿ, պրոտիոնամիդ), որոնք այժմ կիրառվում են միայն Երևանի Շենգավիթի, Մալաթիա-Սեբաստիայի, Դավիթաշենի, Աջափնյակի "փ…
Կարդալ ավելին

Վիրուսային և բակտերիալ ծագման աղիքային վարակների հիվանդացության համեմատական վերլուծություն

Վիրուսային և բակտերիալ ծագման աղիքային վարակների հիվանդացության համեմատական վերլուծություն Ինչպես ամենուր, այնպես էլ Գյումրի քաղաքում դիտվում է աղիքա…
Կարդալ ավելին

Ինֆեկցիոն հսկողության ծրագրի ֆինանսական արդյունավետության հետազոտություն

Ինֆեկցիոն հսկողության ծրագրի ֆինանսական արդյունավետության հետազոտություն Բանալի բառեր. ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների ֆինանսական ծախսեր, ինֆեկցիոն հս…
Կարդալ ավելին

Միավ վարակ կրողների կենսաբանական և վարքագծային ցուցանիշների դինամիկան 2002-2007թթ. ընկած ժամանակահատվածում

Միավ վարակ կրողների կենսաբանական և վարքագծային ցուցանիշների դինամիկան 2002-2007թթ. ընկած ժամանակահատվածում 2007թ. հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին ՄԻԱՎ-ի…
Կարդալ ավելին

Ինֆեկցիոն հսկողություն հակաբիոտիկների կիրառման նկատմամբ բազմապրոֆիլ ստացիոնարի պայմաններում

Ինֆեկցիոն հսկողություն հակաբիոտիկների կիրառման նկատմամբ բազմապրոֆիլ ստացիոնարի պայմաններում Անտիբիոտիկակայունության զարգացման կանխման նպատակով հակաբի…
Կարդալ ավելին