Գիտական հոդվածներ

Պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ նոպաներից առաջ դիտվող դեղնուկի երևույթը

Պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ նոպաներից առաջ դիտվող դեղնուկի երևույթը: Երկու դեպքի նկարագրություն Մեծահասակների մոտ դեղնուկը կարող է առաջա…
Կարդալ ավելին

Կոլխիցինի ազդեցությունը շրջանառու իմունային կոմպլեքսների պարունակության վրա ամիլոիդոզով բարդացած և առանց բարդացումների ընթացող պարբերական հիվանդությամբ տառապող հիվանդների մոտ

Կոլխիցինի ազդեցությունը շրջանառու իմունային կոմպլեքսների պարունակության վրա ամիլոիդոզով բարդացած և առանց բարդացումների ընթացող պարբերական հիվանդությամ…
Կարդալ ավելին

Պարբերական հիվանդության ընթացքի առանձնահատկությունները տարածուն թարախային որովայնամզաբորբ վերապրած հիվանդների մոտ

Պարբերական հիվանդության ընթացքի առանձնահատկությունները տարածուն թարախային որովայնամզաբորբ վերապրած հիվանդների մոտ Պարբերական հիվանդությունը (ՊՀ), լի­…
Կարդալ ավելին

Երեխաների ստամոքսի լորձաթաղանթի ախտաբանական կազմափոխությունները պարբերական հիվանդության ժամանակ

Երեխաների ստամոքսի լորձաթաղանթի ախտաբանական կազմափոխությունները պարբերական հիվանդության ժամանակ Պարբերական հիվանդությունը (ՊՀ), կամ միջերկրածովային դ…
Կարդալ ավելին

Сексуальные расстройства при сахарном диабете

Сексуальные расстройства при сахарном диабете Сексуальные отношения – это не просто биологическая функция, необходимая для продолжения рода, но и важ…
Կարդալ ավելին

Преувеличение роли хронического простатита в генезе сексуальных нарушений

Преувеличение роли хронического простатита в генезе сексуальных нарушений На протяжении нескольких десятилетий дискутируется утрированная взаимосвязь…
Կարդալ ավելին

Влияние алкоголя на сексуальную функцию мужчин

Влияние алкоголя на сексуальную функцию мужчин Алкоголизм – прогрессирующее заболевание, при котором у большинства больных (80%) отмечаются сексуальн…
Կարդալ ավելին

Պարբերական հիվանդության և ամիլոիդոզի ախտածագումը, ձևաբանությունը, ախտորոշումը

Պարբերական հիվանդության և ամիլոիդոզի ախտածագումը, ձևաբանությունը, ախտորոշումը Պարբերական հիվանդությունը (ՊՀ) կամ ընտանեկան միջերկրածովյան տենդը (ԸՄՏ)…
Կարդալ ավելին

Էնդոթելային ֆունկցիայի, թաքնված աթերոսկլերոզի, լիպիդային պրոֆիլի, բորբոքման, թրոմբոցիտների ֆունկցիոնալ վիճակի և մակարդելիության որոշ ցուցանիշների գնահատումը անկանոն կոլխիցինոթերապիա ստացող ՊՀ հիվանդների մոտ

Էնդոթելային ֆունկցիայի, թաքնված աթերոսկլերոզի, լիպիդային պրոֆիլի, բորբոքման, թրոմբոցիտների ֆունկցիոնալ վիճակի և մակարդելիության որոշ ցուցանիշների գնահ…
Կարդալ ավելին

Պարբերական հիվանդությամբ պայմանավորված սրտի և թոքերի ախտահարման ձևաբանական առանձնահատկությունները

Պարբերական հիվանդությամբ պայմանավորված սրտի և թոքերի ախտահարման ձևաբանական առանձնահատկությունները Պարբերական հիվանդությունը (ՊՀ) կլինիկորեն արտահայտվ…
Կարդալ ավելին

Հիպերնատրեմիայի շտկման արդյունավետությունն ինֆուզիոն թերապիայի շրջանակներում

Հիպերնատրեմիայի շտկման արդյունավետությունն ինֆուզիոն թերապիայի շրջանակներում Հիպերնատրեմիայի (երբ նատրիումի խտությունը պլազմայում գերազանցում է 145 մ…
Կարդալ ավելին

Անհետաձգելի բուժօգնության մասնագիտացված անձնակազմի գործունեության վերլուծությունը

Անհետաձգելի բուժօգնության մասնագիտացված անձնակազմի գործունեության վերլուծությունը Անհետաձգելի բուժօգնությունը հանդիսանում է կրիտիկական վիճակների բժշկ…
Կարդալ ավելին