Օրենսդրություն

Պատշաճ ընթացակարգի իրավունք

ա) Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողները կարող են ենթարկվել մի շարք քաղաքացիական և վարչական ընթացակարգերի` կարգապահական վարույթների, բժշկակ…
Կարդալ ավելին

Միավորվելու ազատության իրավունք

ա) Առողջապահության ոլորտի աշխատողների` միավորումներ կազմելու, դրանց միանալու կամ ղեկավարելու հնարավորությունն առանց անցանկալի միջամտության չափազանց կա…
Կարդալ ավելին

Բարենպաստ պայմաններում աշխատելու իրավունք

ա) Առողջապահության ոլորտի աշխատողները բուժօգնություն տրամադրելիս ունեն բարենպաստ, անվտանգ և առողջության համար անվնաս աշխատանքային պայմանների իրավունք:…
Կարդալ ավելին

Փոխհատուցման իրավունք

ա) ՊԻԵԽ-ով սահմանված թիվ 14 իրավունքը «Յուրաքանչյուր ոք ունի ողջամիտ կարճ ժամանակահատվածում բավարար փոխհատուցում ստանալու իրավունք, եթե բուժման ընթացք…
Կարդալ ավելին

Բողաքարկման իրավունք

ա) ՊԻԵԽ-ով սահմանված թիվ 13 իրավունքը «Յուրաքանչյուր ոք վնաս կրելու դեպքում ունի բողոքարկման և դրան արձագանք կամ այլ պատասխան ստանալու իրավունք»: բ) Հ…
Կարդալ ավելին

Բուժման անհատական մոտեցման իրավունք

ա) ՊԻԵԽ-ով սահմանված թիվ 12 իրավունքը «Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ստանալ ախտորոշիչ կամ բուժական ծառայություններ, որոնք առավելագույնս հարմարեցված ե…
Կարդալ ավելին

Ոչ անհրաժեշտ տառապանքներից և ցավից զերծ մնալու իրավունք

ա) ՊԻԵԽ-ով սահմանված թիվ 11 իրավունքը «Յուրաքանչյուր ոք իր հիվանդության բոլոր փուլերում իրավունք ունի առավելագույնս զերծ մնալ տառապանքներից և ցավից»: …
Կարդալ ավելին

Նորարարության իրավունք

ա) ՊԻԵԽ-ով սահմանված թիվ 10 իրավունքը «Յուրաքանչյուր ոք, անկախ տնտեսական և ֆինանսական գործոններից, իրավունք ունի օգտվել միջազգային չափանիշներին համապա…
Կարդալ ավելին

Անվտանգության իրավունք

ա) ՊԻԵԽ-ով սահմանված թիվ 9 իրավունքը «Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի զերծ մնալու բժշկական օգնության և սպասարկման անբավարար աշխատանքի, անբավարար բժշկակ…
Կարդալ ավելին

Պացիենտի ժամանակը հարգելու իրավունք

ա) ՊԻԵԽ-ով սահմանված թիվ 7 իրավունքը «Յուրաքանչյուր անհատ իրավունք ունի ստանալ անհրաժեշտ բուժումը սեղմ և նախօրոք որոշված ժամկետում: Այս իրավունքը գործ…
Կարդալ ավելին

Բառարան. Մարդու իրավունքները պացիենտի խնամքի ոլորտում

Actio Popularis (հանրային հայց) Հանրային շահի պաշտպանության համար որևէ խմբի (համայնքի) անդամի կողմից հարուցված հայց: Amicus Curiae (դատարանի ընկեր) Եր…
Կարդալ ավելին

Փաստաթղթերի և ձևաթղթերի հավելավածներ

Հավելված 1. Այն գործունեության ոլորտների ցանկ, որոնցում զբաղված անձինք ենթակա են առողջական վիճակի պարտադիր բժշկական զննության   Հավելված N 2  ՀՀ կառա…
Կարդալ ավելին

Օրենսդրություն Ըստ թեմաների