Սեռական աններդաշնակություն

Տղամարդու պոտենցիայի խանգարման հետևանքով առաջացած սեռական աններդաշնակություն

Սեռական աններդաշնակություն կարող է առաջանալ նաև ամուսիններից որևէ մեկի սեռական խանգարման հետևանքով։ Գործնականում ավելի հաճախ հանդիպում է տղամարդու պոտ…
Կարդալ ավելին

Ամուսինների սոցիալ-հոգեբանական անհարմարվողականություն

Աններդաշնակության այս ձևի զարգացման հիմքում րնկած է ամուսինների միջանձնային հարաբերությունների խախտումը։ Ամուսնական զույգերի սոցիալ-հոգեբանական անհարմ…
Կարդալ ավելին

Կնոջ սեռական ֆունկցիայի խանգարման հետևանքով առաջացած սեռական աններդաշնակություն

Սեռական աններդաշնակություն կարող է առաջանալ նաև ամուսիններից որևէ մեկի սեռական խանգարման հետևանքով։ Գործնականում ավելի հաճախ հանդիպում է տղամարդու պոտ…
Կարդալ ավելին

Ամուսինների սեռավարքային անհարմարվողականություն

Սեռական աններդաշնակություն կարող է առաջանալ թույլատրելիության շրջանակի անհամապատասխանությունից, սեռական ակտի տեխնիկայի չիմացությունից, անցկացման ոչ օպ…
Կարդալ ավելին

Սեռական աններդաշնակությունների հոգեթերապևտիկ կարգավորումը

Սեռական աններդաշնակության հոգեթերապևտիկ կարգավորման ուղիներն ու ձևերր կախված են նրա առաջացման պատճառներից: Նախ հստակեցվում է աններդաշնակության կոնկրետ…
Կարդալ ավելին