Video interview

Video-interview with Lusine Meliqjanyan

Հարցազրույց-տեսանյութ "ԴԱ ՎԻՆՉԻ ԿԼԻՆԻԿ" պլաստիկ վիրաբուժության և էսթետիկ բժշկության կլինիկայի բժիշկ-կոսմետոլոգ Լուսինե Մելիքջանյանի հետ:Թեմա՝ Մեզոթե…
Read More

Video-interview with Set Ghazaryan

Հարցազրույց-տեսանյութ "ԴԱ ՎԻՆՉԻ ԿԼԻՆԻԿ" պլաստիկ վիրաբուժության և էսթետիկ բժշկության կլինիկայի պլաստիկ վիրաբույժ Սեթ Ղազարյանի հետ:Թեմա՝ Պլաստիկ վիրաբո…
Read More

Video-interview with Lilit Nersisyan

Հարցազրույց-տեսանյութ "ԴԱ ՎԻՆՉԻ ԿԼԻՆԻԿ" պլաստիկ վիրաբուժության և էսթետիկ բժշկության կլինիկայի պլաստիկ վիրաբույժ Լիլիթ Ներսիսյանի հետ:Թեմա՝ Խալեր …
Read More

Video-interview with Tigranuhi Aghajanyan

Հարցազրույց-տեսանյութ "ԴԱ ՎԻՆՉԻ ԿԼԻՆԻԿ" պլաստիկ վիրաբուժության և էսթետիկ բժշկության կլինիկայի ռեաբիլիտոլոգ Տիգրանուհի Աղաջանյանի հետ:Թեմա՝ Վերականգնող…
Read More

Video-interview with Karine Nersisyan

Հարցազրույց-տեսանյութ "ԴԱ ՎԻՆՉԻ ԿԼԻՆԻԿ" պլաստիկ վիրաբուժության և էսթետիկ բժշկության կլինիկայի մաշկաբան Կարինե Ներսիսյանի հետ:Թեմա՝ Փիլինգներ Աղբյո…
Read More

Video-interview with Ruzanna Mnacakanyan

Հարցազրույց-տեսանյութ "ԴԱ ՎԻՆՉԻ ԿԼԻՆԻԿ" պլաստիկ վիրաբուժության և էսթետիկ բժշկության կլինիկայի սննդաբան Ռուզաննա Մնացականյանի հետ:Թեմա՝ Նիհարեցման ծրագ…
Read More

Video-interview with Sargis Hovakimyan

Dental Laboratory "Hovagimyan Lab.", which was founded in 2005, equipped with modern and high quality equipment and materials.                
Read More

Video-Interview with Arshak Mirzoyan

If you are unhappy with the shape or proportion of your legs, if your height causes you psychological discomfort, or if some other related condition m…
Read More

Video-interview with Eduard Hambartsoumian

Our Reproductive Endocrinologists and Infertility specialists are national leaders in reproductive science and are some of the most accomplished and…
Read More