Video interview

TELIA STOM Dental Clinic

The clinic was founded in 1989 as a specialized kid’s clinic N5. Yerevan State Health department appointed Lyudmila Avetyan as a chief physician of th…
Read More

Video-interview with Armine Toumanyan

Հարցազրույց-տեսանյութ Երևանի Մարդու պտղաբերության կենտրոնի մանկաբարձ-գինեկոլոգ, ռեպրոդուկտոլոգ, ինչպես նաև "Նիրվանա" յոգաթերապիայի կենտրոնի ղեկավար …
Read More

Video-interview with Lusine H. Bekirska-Tamazyan

Ակնաբուժության մեջ լազերային տեխնոլոգիաներն ապագայի խոսքն են: Լազերային վիրահատությունների արդյունքում մարդն ապրում է առանց լրացուցիչ տեսողական աքսեսո…
Read More

Doctors.am interview with оphthalmologist Hripsime Grigoryan

A contact lens, or simply contact, is a lens placed on the eye. Contact lenses are considered medical devices and can be worn to correct vision, for c…
Read More

Video interview with urologist Gevorg Grigoryan

Men are often astounded to discover that they have reproduction problems which may be affecting their ability to father a child. Reproductive problems…
Read More