Պոդիատրիան բժշկության նոր ուղղություն է, որը սկսել է զարգանալ 70-ական թթ.-ին: Այն  ուսումնասրիում  է  ոտնաթաթի և քայլքի շարժման  կենսամեխանիկան, մանրամասն վերլուծում է  ոտնաթաթի ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները, բացատրում է քայլքի տարբեր ձևերը, ուսումնասիրում է ոտնաթաթի դիրքը կոշիկներում, ոտնաթաթի դեֆորմացիաների  զարգացման մինչկլինական ողջ շարքը:
Ոտնաթաթը կազմում է հենաշարժիչ համակարգի կարևորագույն հատվածը: Նրա   հիմնական   ֆունկցիաներն են.
-մարմնի հարմարվելը քայլող  մակերեսին` ապահովելով հավասարակշռությունը
-մարմինի   տեղաշարժը  առաջ, հետ և կողք
-քայլքի ժամանակ առաջացող հարվածների և ծանրաբեռնվածության մեծ մասի մարումը,   այսինքն   ամորտիզացիայի ապահովումը:
       
Ժամանակակից տեխնոլոգիաները հնարավորություն տվեցին պարզել  քայլքի կենսամեխանիկայի խախտման պատճառները, ճշգրիտ վերլուծել ոտնաթաթի ստատիկ  և  դինամիկ շարժումները, որոշել  մարմնի կշռի բաշխումը ոտնաթաթում: Ոտնաթաթի հիվանդությունների հիմնական պատճառը պրոնացիայի խախտումն է, որն ի հայտ է գալիս, երբ քալքի ժամանակ թաթի թեքվածությունը դեպի ներս աստիճանաբար ավելանում է: Ոտնաթաթի  կենսամեխանիկայի խախտումն առաջացնում է մարմնի քաշի սխալ վերաբաշխում, ինչը հանգեցնում է հիվանդությունների զարգացմանը (հարթաթաթություն, ոսկրային դեֆորմացիաներ, մաշկային կոշտուկների առաջացում, կրնկի ոսկրային գերաճ, կոճ և այլն): Ոտնաթաթի  նորմալ ֆունկցիոնալությունը  ապահովելու համար կարևոր նշանակություն ունեն կոշիկները, որոնց առավել հարմարավետությունը պայմանվորվում է  համապատասխան ներդիրների  (օրթեզների) ընտրությամբ:  Այդ իսկ պատճառով պոդիատրիան համարվում է նաև գիտություն կոշիկի մասին:   
           
Պոդիատրիայի գլխավոր նպատակներից է քալլքի ցիկլի ճիշտ վերլուծությունը  և  համապատասխան օրթեզների պատրաստումը: Ժամանակակից պոդիատրիկ լաբորատորիաներում օրթեզները պատրաստվում են  համակարգչային ծրագրի կողմից վերլուծված քայլքի ցիկլի թվային ցուցանիշների հիման վրա: Նման  օրթեզները  ավելի գերադասելի են,  քան ստատիկ  չափումների հիման վրա պատրաստված օրթեզները: Անհատական օրթեզը ոտնաթաթի կենսամեխանիկայի ուղղման և  նրա ֆունկցիաների օպտիմալացման համար  միակ  միջոցն է:

Անհատական օրթեզները ոչ միայն կանխարգելում են հենա-շարժիչ համակարգի հիվանդությունների զարգացումը, այլ նաև օգնում են լուծել առկա խնդիրները:  Օրթեզներն անհրաժեշտ է կրել, եթե կա.
-հարթաթաթության տարբեր աստիճաններ և տեսակներ,
-կրնկի ոսկրային գերաճ, պոդագրա,
-ստորին վերջույթների հոդաբորբեր ու դեֆորմացիաներ ,
-երակների վարիկոզ լայնացում,   
-ողնաշարային տարբեր դեֆորմացիաներ, հարկադրական ձևավորված  քայլք,
-դիաբետիկ թաթ ,
-ստորին վերջույթների երկարությունների  միջև առկա տարբերության դեպքում
-ստատիկ ծանրաբեռնված աշխատանք, հղիություն , գիրություն և այլն:
                                                                 Պոդիատոր`Հասմիկ  Աղուզումցյան