«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն

Մաշտոցի 40, 0002, Երևան, Հայաստան,
Վանաձորի մասնաճյուղ, Տիգրան Մեծի 41/11, ք. Վանաձոր, Լոռու մարզ, Հայաստան,
Իջևանի մասնաճյուղ, Անկախության 71, Տավուշի մարզ, Հայաստան
Հասցե
+374 10 58 18 14
+374 96 58 18 14
+374 77 58 18 14
+374 93 35 74 44 (Վանաձորի մասնաճյուղ) Էլ․ փոստ՝ [email protected]
+374 94 33 22 03 (Իջևանի մասնաճյուղ) Էլ․ փոստ՝ [email protected]
Հեռախոս
[email protected]
Էլ. փոստ

«ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնը հիմնադրվել է 2005 թվականին՝ նպատակ ունենալով հոգեբանական աջակցությունը հասանելի դարձնել հասարակության տարբեր շերտերին, նպաստել մարդկանց հոգեկան առողջության ամրապնդմանն ու բարելավմանը, խթանել պրակտիկ հոգեբանության և հոգեբանություն մասնագիտության զարգացումը Հայաստանում:

Կենտրոնը այս տարիների ընթացքում ձևավորել է հոգեբանական աշխատանքի մեծ փորձ և բարձր որակավորում ունեցող, ոլորտում առաջատար մասնագետների պրոֆեսիոնալ թիմ: Մեր մասնագետները առաջնորդվում են կենտրոնում հաստատված էթիկական կոդեքսով, որի կարևոր սկզբունքներից են.

  • գաղտնապահությունը,
  • պատասխանատվությունը,
  • խտրականության բացառումը,
  • մասնագիտական կոմպետենտության ապահովումը:

Իր գործունեության ողջ ընթացքում կենտրոնը հաջողությամբ համագործակցել և համագործակցում է պետական և ոչ պետական կառույցների, միջազգային, հասարակական կազմակերպությունների, առողջապահական և կրթական հաստատությունների, մասնագիտական կենտրոնների հետ:

Կենտրոնում աշխատանքն առավել համակողմանի, ամբողջական և արդյունավետ դարձնելու նպատակով, ըստ անհրաժեշտության, թիմային աշխատանքի մեջ ընդգրկվում են նաև հարակից մասնագիտությունների ներկայացուցիչները (նյարդաբաններ, հոգեբույժներ, արատաբաններ, հատուկ մանկավարժներ և այլն): Փորձի փոխանակում է կազմակերպվում արտասահմանյան գործընկերների հետ, մասնավորապես ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի մասնագետների հետ:

     

«ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնում արտադրական, ուսումնական, նախադիպլոմային և գիտահետազոտական պրակտիկա են անցել ՀՀ  ԳԱԱ  Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի, Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարանի, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի, Երևանի Հյուսիսային Համալսարանի, Ռուս-Հայկական ժամանակակից հումանիտար ինստիտուտի  հոգեբանության ֆակուլտետների ավելի քան 800 ուսանողներ: 

«ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնը հանդիսանում է Ռուս–Հայկական(Սլավոնական)համալսարանի պրակտիկ հոգեբանության բազային կենտրոնը:

Տնօրեն

Մարգարիտ Մելքոնյան

Նկարներ

«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն

Տեսանյութեր

«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն

Կենտրոնում իրականացվում են հետևյալ ծառայությունները

 Հոգեբանական խորհրդատվություն և հոգեթերապիա

  • Անհատական

  • Զույգերի և ընտանեկան

  • Երեխաների և դեռահասների

  • Խմբային

  • Քոուչինգ

  • Օնլայն խորհրդատվություն​​​

Աուտիկ երեխաների հետ հոգեշտկողական աշխատանքների իրականացում: Կիրառվում են ABA մեթոդի տեխնիկաներ, արտ-թերապիա, խաղաթերապիա: Զուգահեռաբար կատարվում է նաև խորհրդատվություն աուտիկ երեխաների ծնողների հետ:
 
Bio-feedback թերապիայի իրականացում. ժամանակակից սարքավորումների միջոցով կենսաբանական հետադարձ կապի մեխանիզմով  տարբեր հոգեմարմնական խանգարումների և հոգեբանական խնդիրների շտկում, ինչպես նաև նյարդավերականգնողական ակտիվ գործընթացի իրականացում մի շարք հիվանդություններից հետո:
 
Մասնագիտական աջակցություն անհատի ընդունակություններին, անձնային առանձնահատկություններին և հետաքրքրություններին առավել համապատասխան մասնագիտության ընտրության հարցում:
 
Բանավոր, գրավոր խոսքի խանգարումներ ունեցող երեխաների և մեծահասակների, ինչպես նաև նրանց հարազատների համար լոգոպեդական խորհրդատվություն:
 
ՍՈՒՊԵՐՎԻԶԻԱ
Անհատական և խմբային սուպերվիզիա հոգեկան առողջության ոլորտի մասնագետների համար:
 
Մասնագիտական խորացված ուսուցում հոգեբան-մասնագետների համար, ինչպես նաև տեսագործնական դասընթացների կազմակերպում այլ մասնագիտության տեր մարդկանց համար:
 
Ուսուցողական, հոգեթերապևտիկ, անձնային աճին ուղղված թրեյնինգների կազմակերպում, գիտական, ինչպես նաև հանրամատչելի սեմինարների անցկացում:
 
Հոգեբանական տարբեր թեմաների շուրջ ազատ քննարկումների կազմակերպում հոգեբանությամբ հետաքրքրված բոլոր անձանց  համար:
 
Նոր սերնդի սարքավորումների ֆունկցիոնալ բաղադրիչը տուրմանային կերամիկան է, որի արձակած ինֆրակարմիր երկարալիք ճառագայթները խորը ներթափանցում են մարդու օրգանիզմ՝   բարելավելով օրգանիզմի նյութափոխանակությունը, արյան շրջանառությունը, նյարդային համակարգի աշխատանքը, բոլոր օրգան-համակարգերի կենսագործունեությունը։
 
Երեխայի տարիքային և անձնային առանձնահատկություններին առավել համապատասխան դայակի ընտրություն և անհրաժեշտ գիտելիքների և հմտությունների ուսուցում:
 
Ապագա մայրիկների համար անցկացվող հատուկ  հոգեբանական թրեյնինգների կազմակերպում և հոգեբանական նախապատրաստում ծննդաբերությանը:
 
ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Պատերազմական գործողությունների, բնական աղետների, զանգվածային միջոցառումների, վթարների և այլ արտակարգ իրավիճակների հետևանքով առաջացած սուր հոգեբանական խնդիրներին արագ արձագանքում և օգնության տրամադրում:
 
Կադրերի հոգեբանական ընտրություն, սահմանված հաստիքների համար պրոֆեսիոգրաֆիայի կազմում, աշխատակիցների հոգեբանական համատեղելիության գնահատում, միջանձնային հարաբերությունների կարգավորում և արդյունավետ աշխատանքային մթնոլորտի ձևավորում, անձնակազմի հոգեբանական վերապատրաստում, մոտիվացիայի բարձրացում,  դասընթացների, թրեյնինգների կազմակերպում:
 
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ, ԿԼՈՐ ՍԵՂԱՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
 
Մեր մասնագետները
 
Հարցազրույցներ
 
 
Հոդվածներ