Video

Video-interview with Lusine H. Bekirska-Tamazyan

Ակնաբուժության մեջ լազերային տեխնոլոգիաներն ապագայի խոսքն են: Լազերային վիրահատությունների արդյունքում մարդն ապրում է առանց լրացուցիչ տեսողական աքսեսո…
Read More

Doctors.am interview with оphthalmologist Hripsime Grigoryan

A contact lens, or simply contact, is a lens placed on the eye. Contact lenses are considered medical devices and can be worn to correct vision, for c…
Read More

Programes in which took part nutritionist Ruzanna Mnacakanyan

Overweight is generally defined as having more body fat than is optimally healthy. Being overweight is a common condition, especially where food suppl…
Read More

Medical Consilium, May, 2012

Սույն թվականի  մայիսի 19-ին  Medical Consilium  բժիշկների ակումբը հերթական անգամ կազմակերպեց  հանդիպում , նվիրված  հետաքրքրություն ներկայացնող կլինի…
Read More

Rheumatoid arthritis

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic, systemic inflammatory disorder that may affect many tissues and organs, but principally attacks flexible (…
Read More

Surgeries of doctor Mamikon Eghunyan

Echinococcus granulosus, also called the Hydatid worm or Hyper Tape-worm, is a cyclophyllid cestode that parasitizes the small intestine of canids as …
Read More

Medical Consilium, April 21, 2012

Սույն թվականի  ապրիլի 21-ին,  Medical Consilium  բժիշկների ակումբը հերթական անգամ կազմակերպեց  հանդիպում , նվիրված  հետաքրքրություն ներկայացնող կլինիկ…
Read More

Video interview with urologist Gevorg Grigoryan

Men are often astounded to discover that they have reproduction problems which may be affecting their ability to father a child. Reproductive problems…
Read More