Սեռական դիրքն ընտրելիս պետք է հաշվի առնել հետևյալ համգամանքները. սեռական օրգանների չափերը, ամուսինների քաշը, կնոջ ծլիկի դիրքը, նստուկի չափերը: Միշտ կարելի է ընտրել ամենահարմար դիրքը կնոջ համար. օրինակ, հեշտանքի հասնելու համար անհրաժեշտ է լինում, որ ծլիկը դիպչի առնանադամին, այդ նպատակով անհրաժեշտ է հատուկ դիրք, քանի որ ծլիկը սեռական մուտքից փոքր-ինչ կողք է զետեղված:

Բազմաթիվ զույգեր գտնում են (և դա մոլորություն է), թե բավական է օգտագործել միայն մեկ դիրք (կինը պառկած է ներքևում`բացելով ոտքերը, իսկ ամուսինը վերևից` դեմքով նրան դարձած և փակ ոտքերով) լիակատար հաճույքի հասնելու համար:

 

 
Doctors.am ՍԵՌԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ