Սույն հարցման նպատակն է ուսումնասիրել ՀՀ բուժաշխատողների իրազեկվածությունը առողջապահության բնագավառի աշխատողների համար նախատեսված առավելագույն աշխատանքային ժամանակի վերաբերյալ, ինչպես նաև գնահատել փաստացի և սահմանված աշխատաժամանակի միջև հնարավոր տարբերութունները: 

Հարցումն անանուն է, այն կտևի առավելագույնը 2 րոպե: 

Ձեր մասնակցությունը շատ կարևոր է, քանզի ստացված արդյունքների հիման վրա կներկայացվեն առաջարկություններ բուժաշխատողների աշխատանքային պայմանների հետագա կանոնակարգման վերաբերյալ:

Կանխավ շնորհակալ ենք հարցմանը մասնակցելու համար:

Մասնակցելու համար սեղմեք ստորև հղումը՝

https://ru.surveymonkey.com/r/RPCMD97