Doctors.am

Հաստատություններ


Երևան

Հանրային առողջության հայկական միավորում

Մառի նրբ. 6/56, Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 649 485

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Ակնաբույժների հայկական ասոցիացիա

Աբովյան փ. 25, բն. 24, Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 581 986

+374 91 405 627

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Հայաստանի մանկական ասոցիացիա

Տիգրան Մեծի պող. 51 շ., Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 573 356

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Հանրային առողջության հայկական ասոցիացիա

Եկմալյան փ., 6 շ., Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 539 746

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Առողջապահության կազմակերպիչների միավորում

Նորքի 3-րդ զնգվ., Գյուրջյան փ., 10 շ., Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 233 800

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Բժշկական պալատ

Ֆանարջյան փ., 76 շ., Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 91 43 08 33

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Հոգեկան առողջության աղբյուր

Հ. Էմինի փ., 4-26 շ., Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 621 635

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Տղամարդու առողջություն

Բաղրամյան 1 փկղ., 14 շ., բն. 45, Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 525 159

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Մարդու առողջությունը մարդասիրական հիմնադրամ

Ձորափի փ., 40 շ., Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 536 690

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Պլաստիկ վերականգնողական և էսթետիկ վիրաբույժների հա

Տիտոգրադյան փ., 14 շ., 0087, Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 470 709

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Հայաստանի նյարդաբանների ասոցիացիա

Կոմիտասի պող., 49/4 շ., Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 91 416 967

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Թերապևտների հայկական ասոցիացիա

Կորյունի փ., 2 շ., Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 565 247

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Դեղագիտական ասոցիացիա

Պուշկինի փ., 56 շ., Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 532 261

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիա

Ս.Հովսեփյան փ., 2ա շ., Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 98 348 983

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Մանկաբարձ-գինեկոլոգների և նեոնատոլոգների ասոցիացիա

Մարգարյան փ., 6/1 շ., Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 341 883

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Առողջ ապագա

Մարգարյան փ., 7 շ., Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 91 430 833

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Հայ ուռուցքաբանների ասոցիացիա

Ֆանարջյան փ., 76 շ., Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 287 120

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

21-րդ դարի ստոմատոլոգների ասոցիացիա

Թումանյան փ., 23 շ., 0002, Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 538 650

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Տելեբժշկության հայկական ասոցիացիա

Արմենակյան փ., 2/5 շ., Նորք-Մարաշ, Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 318 185

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Armenian association of sexologists

Հասցե

+374

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Հաշմանդամների հայկական ասոցիացիա

Արշակունյաց պող., 30 շ., Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 447 364

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Հայկական դեղագործական ասոցիացիա

Նալբանդյան փ., 29/3 շ., 0010, Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 582 892

+374 91 402 455

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիա

Մամիկոնյանց փ., 30 շ., Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 236 030

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Հայաստանի Ստոմատոլոգիական Ասոցիացիա

Սայաթ-Նովա թաղ. 8, Ավան, Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 629 600

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Վնասվածքաբանների և օրթոպեդների ասոցիացիա

9-րդ փ., 123 շ., Նորք-Մարաշ, Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 654 030

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Ընտանեկան բժշկության ակադեմիական միություն

Կորյունի փ., 2 շ., Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 565 247

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Անմիջական օգնության ասոցիացիա

Մամիկոնյանց փ., 30 շ., Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 231 760

+374 10 238 039

+374 10 230 014

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Ընտանեկան բժիշկների հայկական ասոցիացիա

Կոմիտասի պող. 49/4 շ., Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 234 851

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Հանուն ընտանիքի և առողջության համահայկական ասոցիաց

Արմենակյան փ., 123 շ., Նորք-Մարաշ, Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 91 201 895

+374 10 653 665

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Ավանդական և այլընտրանքային բժշկության ասոցիացիա

Կոմիտասի պող., 49/4 շ., Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 91 209 292

+374 10 23 97 87

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Հայաստանի դեղ արտադրողների և ներմուծողների միությո

Մոսկովյան փ., 24 շ., №1, 0002, Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 582 620

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Բուժքույրերի միավորում

Հասրաթյան փ., 9 շ., Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 242 209

+374 10 281 790

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Հայաստանի բժիշկ ուսանողների գիտական ասոցիացիա

Կորյունի փ., 2 շ. (ԵՊԲՀ), Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 547 447

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Հեմոֆիլիայով հիվանդների հայկական ընկերություն

Հ.Ներսիսյան փ., 7 շ., Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 241 273

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Հայաստանի մանկական վիրաբույժների և անէսթեզիոլոգնե

Ֆանարջյան փ., 76 շ., Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 287 120

Հեռախոս
Էլ. փոստ
Երևան

Մարդու Վերարտադրողականության Հայկական Ասոցիացիա

Աբովյան փ. 34/3 շ., 0009, Երևան, Հայաստան
Հասցե

+374 10 544 368

Հեռախոս
Էլ. փոստ