Մարդու Վերարտադրողականության Հայկական Ասոցիացիա

Աբովյան փ. 34/3 շ., 0009, Երևան, Հայաստան
Հասցե
+374 10 544 368
Հեռախոս
[email protected]
Էլ. փոստ

Հայաստանում Մարդու Վերարտադրողականության Հայկական Ասոցիացիան անկախ կազմակերպություն է, որի գործունեության նպատակը վերարտադրողական նոր տեխնոլոգիաների ներմուծումն է Հայաստան, մարդու վերատադրության խնդիրներով զբաղվող բժիշկների միջև տեղեկատվության փոխանակումն է, ինչպես նաև` ոլորտում եվրոպական և ամերիկյան ստանդարտներին համապատասխան դիագնոստիկ և բուժման մեթոդների ներմուծումը: 
 
Ասոցիացիան իր հիմնական նպատակներից է համարում նաև տարբեր կոնֆերանսների, կլոր սեղան-քննարկումների միջոցով արտասահմանյան կոլեգաների և ոլորտի առաջնակարգ մասնագետների հետ կապերի ամրապնդումը: Ասոցիացիան կազմակերպում է նաև անվճար տեղեկատվական սեմինարներ ոլորտի մասին բնակչության տեղեկատվածության մակարդակը բարձրացնելու համար:
Այսօր Ասոցիացիան իր առաջնային խնդիրն է համարում մարդու վերարտադրողականության բնագավառում մի շարք գիտահետազոտական աշխատանքների անցկացումը:
 

Նկարներ

Մարդու Վերարտադրողականության Հայկական Ասոցիացիա
Մարդու Վերարտադրողականության Հայկական Ասոցիացիա
Մարդու Վերարտադրողականության Հայկական Ասոցիացիա
Մարդու Վերարտադրողականության Հայկական Ասոցիացիա
Մարդու Վերարտադրողականության Հայկական Ասոցիացիա
Մարդու Վերարտադրողականության Հայկական Ասոցիացիա
Մարդու Վերարտադրողականության Հայկական Ասոցիացիա
Մարդու Վերարտադրողականության Հայկական Ասոցիացիա