Այսուհետ ysmubooks.am հասցեով կգործի Երևանի Պետական Բժշկական Համալսանաի բժշկական էլեկտրոնային գրադարանը։

Համալսանաի ղեկավարությունը, հաշվի առնելով ԲՈՒՀի գրքային ֆոնդի անբավարարությունը, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների և սեղմագրերի պատճենավորման անհարմարությունը, էլեկտրոնային տարբերակով բոլոր դասագրքերի անհասանելիությունը, թվայնացրել է բժշկական ուսումնական գրականությունը՝ ստեղծելով միասնական բժշկական էլեկտրոնային գրադարան։