Doctors.am

Անուշ Ֆրունզեի Ալեքսանյան

Ինձ ուղղված հարցեր
Հոգեբան
Մասնագիտություն

Երկուսով հոգեբանական մասնագիտացված կենտրոնի տնօրեն

ԿԳՆ կրթության ազգային ինտիտուտի մանկավարժական կադրերի վերապատրաստման և ատեստավորման բաժնի մասնագետ

Պաշտոն
Զարուբյան փ., շ 4, բն 11, Երևան, Հայաստան
Հասցե
+374 94 58 48 40
+374 93 06 20 63
Հեռախոս
Հարց բժշկին

Գիտական աստիճան

Հոգեբանության մագիստրոս

Կրթություն

2000-2006
Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ

Վերապատրաստումներ

ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ UNFPA, Ստամբուլ, Մասնակցություն «Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրներում Առողջ ապրելակերպի դասավանդման վերաբերյալ տեխնիկական խորհրդաժողով»
UNISEF, Հույսի կամուրջ ՀԿ, ԿԱԻ, «Ներառական կրթություն» 30 ժամյա վերապատրաստողների մոդուլային ուսուցում (Վկայական)
Պերկինս միջազգային ՀՊՄՀ, Ձեզ համար ՀԿ, Երևան ՀՀ, «Բազմակի արատներով երեխաների կրթության և դաստիարակության հիմնախնդիրները» սեմինար (Վկայական)
ԵԱՀԿ, Երևան ՀՀ, Մարդու իրավունքների կրթության թեմայով ուսուցանողների վերապատրաստման դասընթաց (Վկայական)
UNDP, Երևան ՀՀ, «Հանդուրժողականության ուսուցում» ավագ դպրոցի դասղեկի ձեռնարկի փորձարկում և վերապատրաստողների դասընթաց (Վկայական)
«Վստահություն» սոցիալական աշխատանքի և սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոն, Երևան ՀՀ, «Գենդերային ուսուցում և առաջնորդության զարգացում» դասընթաց
ԿԳՆ ԿԱԻ, «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ, «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացի վերապատրաստողների վերապատրաստման դասընթաց
ԿԳՆ ԿԱԻ, «Առաքելություն Արևելք», «Հույսի կամուրջ» ՀԿ, «Ներառական կրթություն» վերապատրաստողների վերապատրաստման դասընթաց
UNICEF, «Սամյուսոսիալ Մոսկվա» Ֆրանսիական դեսպանատուն Մոսկվա ՌԴ, «Կառուցենք քաղաք, որն իր մեջ կներառի տեղ յուրաքանչյուր երեխայի համար, տեղ մեր բոլոր երեխաների համար» միջազգային կոնֆերանս
«Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ», Երևան ՀՀ, «Երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոնների աշխատանքի կազմակերպման հիմնահարցերը ՀՀ-ում» (Վկայական)
«Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոց», Սևան ՀՀ, Զեկուցող, «Գրերի գյուտի 1600-ամյակին նվիրված գիտաժողով», (Պատվոգիր)
«Հոգեբանական ծառայության հանրապետական կենտրոն», Երևան ՀՀ, «Օգնություն երեխաներին սթրեսային իրավիճակներում» գործնական դասընթաց, 1-ին, 2-րդ և 3-րդ փուլեր (Վկայական)
«Հոգեբանական խորհրդատվության հիմունքներ» 72 ժամ (Վկայական)
«Խաղային թերապիայի հիմունքներ» 72 ժամ (Վկայական)
«Հոգեբանական աշխատանքի ձևերը վախ ունեցող երեխաների հետ» 18 ժամ (Վկայական)
«Հոգեբանական խորհրդատվության հմտությունների զարգացում» 60 ժամ (Վկայական)
«Խմբային խորհրդատվության հիմունքներ» 72 ժամ (Վկայական)

Նկարներ

Հարցազրույցներ

Ինչո՞ւ է ծնողը ծեծում երեխային եւ ինչպե՞ս արձագանքել դրան. ներկայացնում է Անուշ Ալեքսանյանը
08/05/2019

Ինչո՞ւ է ծնողը ծեծում երեխային եւ ինչպե՞ս արձագանքել դրան. ներկայացնում է Անուշ Ալեքսանյանը

Արդյո՞ք ծեծի միջոցով կարելի է երեխային դաստիարակել, թե՞ դա կբերի հակառակ արդյունքի. Doctors.am-ի զրո…
Կարդալ ավելին

Մասնագիտական գործունեություն

Հոգեբան-խորհրդատու (հոգեթերապևտ)
Հոգեթերապևտիկ աշխատանք մեծահասակների հետ (տագնապային խանգարումներ (նևրոզներ), կախվածություններ, հարաբերությունների խնդիրներ, ընտանեկան տարաբնույթ խնդիրներ)
Զարգացման և այլ բնույթի խնդիրներ հոգեբանական գնահատում-ախտորոշում և հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողներին խորհրդատվության տրամադրում
Տարաբնույթ դասընթացների իրականացում՝ ՀՈՒՀ-ների և ՆՈՒՀ-ների մանկավարժների, հոգեբանների, սոցիալական մանկավարժների և դասախոսների համար՝ մասնագիտական հմտությունների զարգացման, նոր մոտեցումների յուրացման և այլ թեմաներով
Կրթության հոգեբան
Կազմակերպում, իրականացնում, համակարգում և վերահսկում է հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում աշխատող հոգեբանների, սոցիալական մանկավարժների և հատուկ մանկավարժների վերապատրաստման դասընթացները
Գենդերային կրթության իրականացման հարցերով պատասխանատու է
Հոգեբանամանկավարժական տեսանկյունից փորձաքննության է ենթարկում ուսումնամեթոդական գրականությունը
«Առողջ ապրելակերպ» դասընթացի փորձագետ է
«Ներառական կրթության» ծրագրի շրջանակներում ուսուցիչներ և մանկավարժների վերապատրաստողների վերապատրաստող է
Մանկավարժական կադրերի վերպատրաստող է

Հրատարակություններ

Հոդվածներ
2008
Ա. Ալեքսանյան, Վեց տարեկաններն ու պարտադիր դպրոցական ուսուցումը, Մանկավարժություն 5-6, 2008 թ., 45-58
2008
Ա. Ալեքսանյան, Վեց տարեկանը դպրոցում, Նախադպրոցական կրթություն Մանկավարժական միտք, 2008 թ., 28-34
2008
Ա. Ալեքսանյան, Ուսումնական դժվարությունները, որպես մանկավարժական հիմնախնդիր, Նախաշավիղ 4-5, 2008 թ., 84-97
Ձեռնարկներ
2010
Ա. Ալեքսանյան, Զգացումների վեճը, Երաժշտական ներկայացում 2, Էդիթ պրինտ 2010 թ, 24 էջ
2010
Ա. Ալեքսանյան, Վ. Սավկինա, Ֆ. Ալեքսանյան, Ես և իմ աշխարհը, Երաժշտական ներկայացում 4, Էդիթ պրինտ 2010 թ, 48 էջ
2011
Ա. Ալեքսանյան, Դպրոցի հոգեբանի մեթոդական ուղեցույց, Անտարես 2011թ, 112էջ
Վորլդ Վիժն Հայաստան
2014
Ա․ Ալեքսանյան և ուրիշներ, Եկեք խոսենք այդ մասին, Ձեռնարկ դեռահասների համար, Երևան 2014, 84 էջ
Հույս և օգնություն ՀԿ
2015
Ա. Ալեքսանյան Ինչպես կանխարգելել բռնությունը դպրոցում Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների համար, Լուսաբաց- 2015թ. 102 էջ
Պրոջեքթ հարմոնի ինթերնեյշնլ
2015
Ա. Ալեքսանյան, Ընտանիքում բռնության և երեխաների նկատմամաբ դաժան վերաբերմունքի կանխխարգելում, Դասընթացավարի ուղեցույց, Երևան 2015
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ և Սերունդների համերաշխություն ՀԿ
2015
Ա. Ալեքսանյան, Ս. Մխիթարյան, Հավասարակիցների մեթոդով ուսուցման ձեռնարկ ուսուցանողների համար, 2015
Հասարակություն առանց բռնության ՀԿ
2016
Կին և տղամարդ, տարբեր, բայց հավասար, 2016
Մասնագիտական խմբագրումներ
Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ: Աղետների ռիսկերի նվազեցման ձեռնարկ մանկավարժների և ներառական դպրոցներում աշխատող մասնագետների համար
UNESCO-ի Մոսկվայի գրասենյակ Վերարտադրողական առողջության պահպանման ծրագիր, Երևան ՀՀ
Առողջ ապրելակերպի դասավանդման մեթոդական հիմունքները հանրակրթական դպրոցում, Մաս I, Ուսումնական ձեռնարկ Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինսիտուտի ուսանողների համար
Առողջ ապրելակերպի դասավանդման մեթոդական հիմունքները հանրակրթական դպրոցում, Մաս II, Ուսումնական ձեռնարկ Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինսիտուտի ուսանողների համար

Հարց բժշկին

Հարգելի այցելու, այստեղ դուք կարող եք էլեկտրոնային կապ հաստատել բժշկի հետ: Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ հետագա կապի, կամ բժշկի կողմից Ձեզ տրամադրած որևէ տեղեկատվության համար կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում:

    Ֆայլերը պետք է լինեն ոչ ավել, քան 2MB.

    Թույլատրվող ֆայլերի տեսակները png, gif, jpg, jpeg.

    Doctors.am