Անձի պաշտպանական մեխանիզմներն են`

1.    Ցանկությունների արտամղում- անթույլատրելի կամ տհաճ ցանկությունների մտքերի զգացմունքների ապրումների չկանխամտացված արտամղումն է գիտակցությունից դեպի ենթագիտակցության ոլորտ:

2.    Ժխտում- մարդը ժխտում է մի շարք տրամաբանական երևույթներ, չկարողանալով տալ դրանց պատասխանը:

3.    Ռացիոնալականացում- իր կատարած ոչ ընդունելի որևէ վարք, բացատրում է ընդունելի ձևով, ընդ որում այդ արդարացումները չեն համապատասխանում վարքի իրական դրդապատճառներին:

4.    Հակազդում- երբ ցանկալի մի բան իրականացնելու համար դրսևորում է ճիշտ հակառակ վարք

5.    Պրոյեկցիա- մարդն ուզում է ինքն իրեն հետ պահել վատ բանից, իր միտքն ու վարքը վերագրում է ուրիշին:

6.    Մեկուսացում- բացասական երևույթը տրոհվում է, բաժանվում է ամբողջից:

7.    Տեղաշարժ- տեղաշարժվում է:

8.    Հետաճ- իրեն պահում է երեխայի նման, չպատճառաբանված մտքեր է արտահայտում, խռովում է, նեղանում կամ խենթի պես վազում: