Տարբեր սեռերի գամետների միձուլման հետևանքով գոյացած բջիջ. բեղմանվորված ձու: Երկու հապլոիդ գամետների միաձուլման հետևանքով զիգոտի մեջ վերականգնվում է տվյալ տեսակին բնորոշ քրոմոսոմների դիպոիդ թվաքանակը: