Կաթնասունների մեծ մասի բրգաձև միաարմատանի ատամներ։ Ծառայում են կերը բռնելու և պատառոտելու (գիշատիչների մոտ), պաշտպանվելու (ամենակեր սմբակավորների մոտ) համար։ Մարդուն բնորոշ են Ժ. փոքրությունը և բրգաձևության անհետացումը։