Ըստ ՀԱԿ տվյալների` 20-ից մինչև 60 տարեկան մարդկանց մոտ զարկերակային հիպերտենզիաների նորմայի ստորին սահմաններն են (սիստոլիկ և դիաստոլիկ) համապատասխանաբար 100 և 60 մմ Hg, իսկ վերինը` 139 և 89 մմ Hg: 20 տարեկանից փոքր անձանց մոտ ցուցանիշները 10-20 մմ սնդիկի սյունով ցածր են, իսկ 60 տարեկանից բարձր 10-15 մմ Hg ավելին: