Զադաքսին (թիմալֆազին)-(α1-թիմոզին)-արդյունավետ է վիրուսային հեպատիտ C-ի ժամանակ համալր բուժման կազմում: