Աչքի ցանցենու սրվակիկների բջիջների տեսողական գունանյութը։ Անվանում են նաև ցիանոպսին։ Մանուշակագույն նյութ է, կազմված է վիտամին A-ի ալդեհիդից (ռետին ալ) և օպսին սպիտակուցից։