Վահանաձև գեղձում գործող հատուկ մեխանիզմ, որի շնորհիվ արյան յոդը, խտության աստիճանականությանը (գրադիենտին) հակառակ, անցնում է գեղձի մեջ։ Այստեղ միանալով թիրեոուգլուբինին, այն առաջացնում է յոդթիրենգլոբին, որից հետագայում ստացվում են թիրոքսին և եռայոդթիրոնին հորմոնները։ Պոմպի աշխատանքն իրականանում է ԱՏՖ-ի էներգիայի հաշվին։