Վահանաձև գեղձում արտադրվող թիրոքսին (տետրայոդթիրոնին) և տրիյոդթիրոնին հորմոններ, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն նյութերի և էներգիայի փոխանակության կարգավորման համար։