Առարկաների ամբողջական պատկերների արտացոլումը մարդու հոգեկանում: