Առարկայի ամբողջական պատկերի առաջացումը մարդու գիտակցության մեջ: