Վթար - վտանգավոր, տեխնածին պատահար է, որն օբյեկտում որոշակի օդային տարածքում, հողատարածքում կամ ջրատարածքում ստեղծում է սպառնալիք մարդկանց կյանքի, առողջության համար և առաջացնում է շենքերի, սարքավորումների ու տրանս-պորտային միջոցների ավերումներ արտադրական կամ տրանսպորտային գործընթա-ցների խանգարումներ, ինչպես նաև վնաս է հասցնում շրջակա միջավայրին: