Պտղի ծնվելը մինչև 22 շաբաթական հղիության ժամկետը, անկախ պտղի կենդանության նշանների առկայությունից, համարվում է վիժում։