Վեզիկուլա, բշտիկ (vesicula) – Ցանի այս էլեմենտը մինչև 5մմ տրամաչափի սերոզ էքսուդատով լցված բշտիկ է