Վեգետատիվ նյարդային համակարգի նեյրոնները մասնակցում են բազմաթիվ ռեֆլեքսային ոեակցիաների իրականացմանը, որոնք կոչվում են վեգետատիվ ռեֆլեքսներ։ Վեգետատիվ ռեֆլեքսների թիվը շատ մեծ է։ Նրանք բաժանվում են ընդերաընդերային, ըեդերամարմնական և ընդերազգայական ռեֆլեքսների։