Մարդու այն շարժողական գործողությունները և դրանց համակարգերը, որոնք մատչելի են դիտման համար: Վարքն այն է,ինչ մարդ իրականում կատարում է իր շարժողական օրգանների օգնությամբ: