Դեզինֆեկցիա (ֆրանս. դեզ` հեռացու և լատ. ինֆեցերե` փչացնել, վարակել): Հիվանդածին օրգաիզմների ոչնչացումը հատուկ (քիմիական, ֆիզիկական, կենսաբանական) միջոցներով: