Վախ– (Schreck) - Աֆեկտիվ վիճակ, որն առաջանում է վտանգավոր իրավիճակում, որին մարդը պատրաստ չէր (տես՝ վախ, ազատ վախ)։