Վաղ նեոնատալ մահացությունը` 1000 կենդանի ծնված նորածիններից մինչև 7 օր մահացած նորածինների թիվը։