Ուշացում (հապաղում) (Hemmung) - Զարգացման դադարը իր աստիճաններից մեկի վրա։ Ֆրոյդն ուշացում տերմինն օգտագործում է նաև որպես «խոչընդոտ» բառի հոմանիշ (որևէ մղման զարգացման «արգելակում»)։