Մարդու ուշադրության ընտրական ուղղվածությունն այն երևույթների նկատմամբ, որոնք նրահամար հետաքրքիր են և կարող են բավարարել նրա պահանջմունքները: