Կարճ ժամանակահատվածում (0,1վրկ) ուշադրության կենտրոնում գտնվող և հստակորեն ընկալվող առարկաների քանակը: