Ֆիզիոլոգիական (բիոլոգիական) ծագում ունեցող պրեպարատներ, ուրցագեղձի հորմոններ, չունեն թիմոմիմետիկ հատկություններ(այսինքն չեն ազդում ուրցագեղձում T-լիմֆոցիտների տարբերակման վրա), բայց կարգավորում են թիմոցիտների ֆունկցիաները(նպաստում են պերիֆերիայում T-լիմֆոցիտների հասունացմանը,նրանց կողմից IL-2 և IFN-γ արտադրությանը և ընկճում IL-4-ի արտադրությունը):